AVIVIRs holdning til emballage

Emballage

Af hensyn til sikkerhed, holdbarhed og belastning af miljøet har vi valgt emballage, som er fremstillet af plasttyperne PET, PP og PE som alle er godkendt til at bruge til fødevarer. 

Til AVIVIR Drikke Aloe Vera, anvender vi flasker, som er fremstillet af PET. PET har en hård og stærk barriere, som beskytter særdeles godt imod ilt, vand og lugt. 

Til Ansigtspleje, f.eks. Face Creme, anvender vi Airless emballage som er fremstillet af PP.

Alle tuber og øvrige flasker er fremstillet af PE. PE er meget bestandig over for vand, lugt. 

Kapsler til de forskellige emballager er fremstillet af PE.

PET, PE og PE indeholder ikke Bisphenol A og Phthalater eller andre stoffer, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende. 

Vi anvender kun dobbelt emballage (æsker) til to produkter, da vi mener at, det er overflødigt affald i fleste titfælde.

Vi har også valgt ikke at, anvende plast fremstillet af sukkerør, da vi er bange for at det på sigt vil føre til fældning af skove eller inddragelse af områder, hvor der kan dyrkes mad.

Vi bestræber os derfor på at udskifte vores emballage helt eller delvist med genbrugsplast som kan anvendes igen og igen (recycling). Dette gælder også kartonet i vore to æsker.

Genbrug

Genbrugsplasten indsamles hovedsageligt fra europæiske husholdningers plastaffald, og stammer fortrinsvis fra emballage tidligere anvendt til bland andet vand og mælk. De nye emballage bliver i størst mulig omfang produceret i Europa, hvilket er med til at begrænse Co2 belastning i forhold til transport. Når PET, PP og PE tilføres varme, smelter det og får en nærmest stearin-agtig konsistens. Ved afkøling bliver det fast igen. Denne egenskab udnytter man i forarbejdningen, hvor man opvarmer materialet, former det og afkøler det. Det betyder, at PET, PP og PE kan omsmeltes og genanvendes. Mere og mere plast indsamles og genanvendes.

Vores Drikke Aloe Vera 1000ml er allerede i genbrugsplast (rPET). Fra slutningen af 2020 vil alle nye produktioner af produkter i tuber blive fylde i emballage med min.30% genbrugsplast. De to andre plasttyper vil vi udskifte helt eller delvist efterhånden som kvalitet, sikkerhed og leverancestabilitet er på plads. Plastemballage af PET, PE og PP som ikke genanvendes, kan brændes sammen med almindeligt husholdningsaffald og forbrændes med energioverskud. Ved en endegyldig forbrænding omdannes disse plasttyper til CO2, H2O. Dette gør PET, PP og PE til gode miljøvalg…

HUSK ALTID at sortere dit affald, så vi kan få en rigtig recirkulation!

Du kan være tryg med AVIVIR

Om vores certificeringer og mærker

 

Alle AVIVIR produkter